ESC 2020 - VIDEO VIDEO Hviderusland

VAL
Da Vidna
Musik: Vladislav Pashkevich, Valeria Gribusova
Tekst: Mikita Naidzenau

Da Vidna

Zaplyatala vosyen' yasnu kosami dy rasplyala
Zaplutala, yak zima zamyataye stsyezhki pozniya saboy dabyala
Zapytala, oy nashto mnye toy, kaho nye vybirala
Oy, zablytala da vidna, nochka tsyomna tayamnitsami i zharstsyu pawna

Da vidna, da vidna zastalasya nye adna
Da vidna, da vidna vostry myesyats nas yadnaw
Da vidna, da vidna vostry myesyats nas yadnaw
Da vidna, da vidna zastalasya nye adna

Nye maya vina, zastalasya nye adna

Oy, yak mala maladzyen'kaya w dzyewkakh dy pabyla
Oy, yak rana, oy rana, ruzha byelaya, kamu ty tak kvitnyets' pachala?
Oy, ty mama, oy nashto mnye toy, kaho nye vybirala
Oy, zablytala da vidna nochka tsyomna tayamnitsami i zharstsyu pawna

Da vidna, da vidna zastalasya nye adna
Da vidna, da vidna vostry myesyats nas yadnaw
Da vidna, da vidna vostry myesyats nas yadnaw
Da vidna, da vidna zastalasya nye adna

Nye maya vina, zastalasya nye adna
Zastalasya nye adna
https://lyricstranslate.com


Opdateret d. 5.6.2020